دسته‌ها
عمومی و آزاد

درسنامه ریاضی سوم

درسنامه ریاضی سوم


17 صفحه پی دی اف …

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: شهدا خورشیدند اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مقام والای شهدا آشنا شوند. اهداف رفتاری: آشنایی با جایگاه و مقام والای شهداء تقویت اهمیت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی، آشنایی با نقش شهدا در تداوم انقلاب اسلامی، تقویت توانایی خوانش شعر، با لحن و آهنگ مناسب آشنایی با نمونه برجسته ای از شعر

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: ستاره روشن اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت احترام و راست گویی آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-آشنایی با نمونه ی فاخری از نثر کهن، 2- تقویت روحیه ارج نهادن به بزرگان، 3-تقویت روحیه راست گویی و صداقت، 4- گسترش و افزایش گنجینه واژگان، 5- تقویت توانایی دریافت پیام

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: رنج هایی کشیده ام که مپرس اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با زندگی نامه دهخدا آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-آشنایی با یکی از نام آوران عرصه فرهنگ، 2- آشنایی دانش آموزان با زندگی نامه دهخدا، 3- ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فرهنگ لغت، 4- آشنایی دانش آموزان

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: درس راز زندگی اهداف : اهداف کلی: آشنایی با شعر نو هدفهای جزئی: آشنایی دانش­آموزان با شعر نو – مناظره تشخیص و شخصیت بخشی تقویت علاقه دانش­آموزان به زندگی و امید به زندگی تقویت توجه دانش­آموزان به زیبایی­های زندگی مهارت خواندن صحیح شعر نو – تشخیص تکیه­گاه­های آوایی مهارت تشخیص و تفکیک آرایه­های