دسته‌ها
فنی و مهندسی

دانلود فایل اتوکد جزییات پلان بیمارستان به همراه آبجکت و لوازم اتاق عمل

دانلود فایل اتوکد جزییات پلان بیمارستان به همراه آبجکت و لوازم اتاق عمل


این فایل اتوکد شامل دانلود فایل اتوکد جزییات پلان بیمارستان  به همراه آبجکت و لوازم اتاق عمل     در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . …

دسته‌ها
پاورپوینت کلاس دهم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی دهم مبحث تابع یک به یک و مقدار آن در یک نقطه

پاورپوینت فصل دوم ریاضی دهم مبحث تابع یک به یک و مقدار آن در یک نقطه

پاورپوینت فصل دوم ریاضی دهم مبحث تابع یک به یک و مقدار آن در یک نقطه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت کلاس دهم نوع فایل : .pptx( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد صفحه 24 صفحه قسمتی از متن .pptx : تابع یک به یک و مقدار تابع در یک نقطه مدرس: زینب آدینه وند رابطه زیر را در نظر بگیرید: چنانچه جای مولفه های اول و دوم را در هر یک از زوج های مرتب این رابطه عوض کنیم ، رابطه ای بدست می آید که به آن وارون رابطه گفته می شود. وارون رابطه را با نشان می دهیم. وارون رابطه فوق به صورت زیر است : از تعریف مشخص است که دامنه برابر برد و برد برابر دامنه است. مساله: فرض کنید . مقادیر

دسته‌ها
عمومی و آزاد

دیدگاه الگوي خلاقیت گیلفورد برای تحلیل محتوا علوم پایه ی چهارم ابتدایی به صورت فایل ورد

دیدگاه الگوي خلاقیت گیلفورد برای تحلیل محتوا علوم پایه ی چهارم ابتدایی به صورت فایل ورد

97 بر .-. هدف پژوهش حاضر و مسئله ي اصل ی مورد مطالعه ، بررس ی کتاب علوم چهارم ابتدا یی در سال تحص ی ل ی 98 اساس شاخص هاي خلاق ی ت گ ی لفورد است . در ا ی ن تحق ی ق ما سع ی بر آن داشت ی م تا با استفاده از روش تحل ی ل محتواي کتب درس ی الگوي خلاق ی ت گ ی لفورد که روش ی معتبر و علم ی در سنجش م ی زان خلاق ی ت م ی باشد، کتاب مذکور را به روش کدگذاري و بررس ی موشکافانه از چهار منظر به تحل ی ل پرداخته و مقا ی سه ي نتا ی ج حاصله که ب ی انگر ا ی ن است کتاب مورد نظر در م ی زان پرداختن به سطح حافظه واگرا و تفکر ارز ی اب در حد مطلوب ی نبوده است و م ی با ی ست تمه ی دات ی بن ی ادي و مؤثر در ا ی ن زم ی نه اند ی ش ی ده شود . ا ی ن پژوهش با سا ی ر مقالات ی از ا ی ن دست محقق ی ن م ی زان موفق ی ت و نوآوري کار را در سال جاري در سطح بالا یی ارز ی اب ی م ی کنند و در پا ی ان نتا ی ج حاصله بد ی ن صورت بوده که کتاب 44 درصد ب ی شتر ی ن اهم ی ت داده شده است و بعد …

دسته‌ها
پاورپوینت

پاورپوینت آموزش به بيمار

پاورپوینت آموزش به بيمار

پاورپوینت آموزش به بيمار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : پاورپوینت آموزش به بيمار.ppt( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد اسلاید 12 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آموزش به بیمار آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد ، عوامل متعددی از جمله ارتقاء سلامتی ، تقدم پیشگیری در درمان ، اقامت کوتاه تر در بیمارستان ،خروج زودتر از تخت ، گذراندن دوره نقاهت در منزل ، افزایش موارد ناتوانی و معلولیت ها ، افزایش سالمندان و افزایش بیماری های مزمن ، ضرورت آموزش به مدد جو را نمایان می سازد. بیمار باید در زمینه تشخیص بیماری ، درمان دارویی و عمل جراحی خود اطلاعات کسب کرده و مزایا و معایب آنها را

دسته‌ها
پاورپوینت

پاورپوینت مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف

پاورپوینت مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف

پاورپوینت مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي با افراد سالم.ppt( قابل ويرايش و آماده ارائه ) تعداد اسلاید 19 اسلاید قسمتی از متن .ppt : – انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال 1378 تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است. – آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای