دسته‌ها
علوم انسانی

سوالات مولتی ویتامین درس انگیزش و هیجان – مجدآبادی

سوالات مولتی ویتامین درس انگیزش و هیجان – مجدآبادی


مجموعه سوالات مولتی ویتامین درس “انگیزش و هیجان” براساس کتاب انگیزش و هیجان نوشته مجدآبادی (انتشارات پیام نور)، ویژه دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور با کد درس 1217252 تهیه و تدوین شده است.   گفتنی است، پیش از این منبع درس انگیزش و هیجان، کتاب انگیزش و هیجان نوشته دکتر پارسا از انتشارات پیام نور بود.   این مجموعه شامل موارد زیر است: 165 سوال تستی + پاسخنامه تشریحی با ذکر دقیق منبع سوالات (17 فصل) (PDF) تصویری از سوالات تستی   و پاسخنامه تشریحی …

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: دریا قلی اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت وطن دوستی و شجاعت آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تقویت روحیه وطن دوستی و شجاعت، 2- آشنایی با یکی از دلیر مردان گمنام ایرانی، 3- تقویت روحیه دلاوری و پایمردی، 4- گسترش روحیه مقاومت و پایداری در سختی ها. 5- آشنایی با فرهنگ و آداب

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس داستان و من شما نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: داستان و من شما اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت زبان فارسی آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان درقبال زبان فارسی. 2- آشنایی با نقش زبان فارسی به عنوان عامل وحدت. 3- قرارگرفتن در جریان سیرتاریخی زبان فارسی. 4- درک توانمندی های زبان فارسی به عنوان

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: ای وطن اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت پاسداری از میهن آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تقویت حس وطن پرستی در فراگیران، 2- آشنایی با نمونه برجسته ای از شعر شاعر معاصر (نادر ابراهیمی)، 3- تقویت روحیه پاسداری از میهن، 4- آشنایی با منادا و ندا و نشانه های آن، 5-

دسته‌ها
طرح درس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی ۲

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی ۲

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی ۲

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس آزاد فرهنگ بومی 2 نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: آزاد فرهنگ بومی 2 اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با فرهنگ و آداب و رسوم محلی خود آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-تقویت فرهنگ مطالعه، 2-یجاد نگرش مثبت در حفظ و نگهداری آثار و ارزش های بومی و فرهنگی، 3-آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم محل زندگی، 4-تقویت مهارت نوشتن و خلق