دسته‌ها
طرح درس

طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس راهها و حمل و نقل مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس: راهها و حمل و نقل اهداف : آشنایی با راهها و انواع وسایل حمل و نقل 1- آشنایی با ویژگی انواع راهها 2- آشنایی با وسایل حمل و نقل