دسته‌ها
عمومی و آزاد

فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت


فایل کامل ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت شامل 9 فصل: 1- عددهای صحیح و گویا  2- عددهای اول 3- چند ضلعی ها 4- جبر و معادله 5- بردار و مختصات 6- مثلث  7- توان و جذر 8- آمار و احتمال 9- دایره. تعداد اسلایدها: 701 نوع فایل: poerpoint – pptx …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت


فصل اول ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – عددهای صحیح و گویا تعداد اسلایدها: 88 نوع فایل: poerpoint – pptx …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت


فصل دوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – عددهای اول تعداد اسلایدها: 53 نوع فایل: poerpoint – pptx …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت


فصل سوم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – چند ضلعی ها تعداد اسلایدها: 97 نوع فایل: poerpoint – pptx …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت

فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت


فصل چهارم ریاضی پایه ی هشتم به صورت پاورپوینت – جبر و معادله تعداد اسلایدها: 96 نوع فایل: poerpoint – pptx …