دسته‌ها
عمومی و آزاد

پاورپوینت درس 16 تاریخ پایه یازدهم انسانی: رنسانس و عصر جدید

پاورپوینت درس 16 تاریخ پایه یازدهم انسانی: رنسانس و عصر جدید


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 54 اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس 16 رنسانس و عصر جدید رنسانس به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی گفته می شود که به منظور احیای فرهنگ یونان و روم باستان، از ایتالیا آغاز شد و به تدریج در بخ شهای دیگر اروپا گسترش یافت (سده های 14 – 17 م). رنسانس به تغییر و تحولات اساسی در جنب ههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع اروپایی در عصر جدید (1500 – 1800 م) انجامید و پای ههای تمدن نوین مغرب زمین را بنیان نهاد. در این درس، شما زمینه ها و علل بروز رنسانس و تغییر و تحولات نشئت گرفته از آن را بررسی و تحلیل خواهید کرد. ایتالیا زادگاه و پیشگام رنسانس بحث و گفت وگو با توجه به مطالبی که در درس 15 خواندید، دربارۀ نشانه ها و آثاری که دلالت بر آمادگی جوامع و حکومت های اروپایی برای ایجاد تغییر و تحول در اواخر قرون وسطا داشت، بحث و گفت وگو نمایید. در قرن 14 م هنگامی که فرهنگ قرون وسطایی بر سراسر اروپا سیطره داشت، گروهی از نویسندگان و اندیشمندان که در شهرهای ثروتمند ایتالیا می …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

پاورپوینت درس 15 تاریخ پایه یازدهم انسانی: قرون وسطا

پاورپوینت درس 15 تاریخ پایه یازدهم انسانی: قرون وسطا


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 46 اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس 15 قرون وسطا در قرون وسطا، رویدادها و تحولات متعددی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست که بر سرنوشت اروپا و دیگر مناطق جهان تأثیر گذاشت. در این درس، شما علل و نتایج مهم ترین این رویدادها و تحولات را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد. تحولات سیاسی و اجتماعی فعّالیت 1 با راهنمایی دبیر، نمونه هایی از دستاوردهای برجستۀ تمدن یونان و روم باستان را که در کتاب تاریخ 1 خواندید به خاطر آورید و بازگو نمایید. امپراتوری روم شرقی (بیزانس) در قرن 4م، امپراتوری روم بر اثر مشکلات اداری و اقتصادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس که از اقتصاد و ارتش و به خصوص نیروی دریایی نسبتا نیرومند ی برخوردار بود، در برابر حملات پیاپی سپاهیان مسلمان، با وجود از دست دادن سرزمی نهای آفریقایی و بخش وسیعی از قلمرو آسیایی خود، همچنان دوام آورد. قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری بیزانس، به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطیِ ویژه و داشتن باروهای دفاعی مستحک …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

پاورپوینت درس 14 تاریخ پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

پاورپوینت درس 14 تاریخ پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 38 اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس 14 فرهنگ وتمدن در عصر صفوی عصر صفوی یکی از درخشان ترین دوره های فرهنگ و هنر ایران دوران اسلامی به شمار می رود. در این عصر، ایرانیان در صنعت، هنر، معماری و برخی شاخه های علوم پیشرفت شایانی کردند و آثار عظیمی از خود به جا گذاشتند. در این درس، شما با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، برجسته ترین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی دورۀ صفوی را مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواهید داد. زمینه های شکوفایی فرهنگ و هنر بحث و گفت وگو دربارۀ رابطۀ ثبات سیاسی، امنیت و رونق و رفاه اقتصادی با توسعه و شکوفایی علمی و فرهنگی بحث و گفت وگو کنید. صفویان با ایجاد وحدت سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی و انسجام اجتماعی در ایران، زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. علاوه بر آن، رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه دوازده امامی، تأثیرات عمیقی بر همه ابعاد جامعه گذاشت؛ به گونه ای که علم، آموزش، فرهنگ و هنر ایرانی تحت تأثیر آموزه های شیعی جلوه های گوناگونی را از خود بروز داد. در این دوره، شا …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

پاورپوینت درس 13 تاریخ پایه یازدهم انسانی: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی

پاورپوینت درس 13 تاریخ پایه یازدهم انسانی: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 51 اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی تأسیس حکومت صفوی در تاریخ ایران دورۀ اسلامی، رویدادی بسیار مهم و سرنوشت ساز محسوب می شود. صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادی به وجود آورند. در دورۀ حکومت صفوی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترد های میان ایران وهمسایگان و دولت های اروپایی به وجود آمد که آثار و پیامدهای منطق های و بین المللی زیادی داشت. شما در این درس با تکیه بر منابع و مآخذ این دوره، فراز و فرود حکومت صفوی و نیز علل و نتایج تحولات روابط خارجی آن را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد. زمینه های تشکیل حکومت صفویان بحث و گفت وگو به نظر شما برای ایجاد یک نظام سیاسی چه علل و عواملی ضروری است؟ با راهنمایی دبیر در این باره بحث و گف توگو کنید و دیدگا ههای خود را مستدل بیان نمایید. هجوم مغولان به ایران، علاوه بر آثار و نتایج سیاسی، پیامدهای اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت، که مه مترین …

دسته‌ها
عمومی و آزاد

پاورپوینت درس 12 تاریخ پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری

پاورپوینت درس 12 تاریخ پایه یازدهم انسانی: فرهنگ و هنر در عصر مغول- تیموری


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 38 اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس 12 فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری دوران فرمانروایی مغولان و تیموریان اگرچه با جنگ، کشتار و ویرانگری آغاز شد و ضربۀ شدیدی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران وارد آورد، اما جامعۀ ایرانی بر این تلاطم سیاسی و نظامی غلبه کرد و حیات فکری، فرهنگی و هنری خود را تداوم بخشید، در این درس شما با جس توجو و بررسی شواهد و مدارک باقی مانده از آن دوره، علل و نتایج مهم ترین تحولات و دستاوردهای فکری و فرهنگی جامعۀ ایرانی را در عصر مغول تیموری شناسایی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد. بحث و گفت وگو با راهنمایی دبیر دربارۀ این موضوع بحث و گفت وگو کنید که جامعۀ ایرانی چگونه و با پیشگامی چه افراد و گروه هایی موفق شد روحیۀ خشونت و ویرانگری مغولان را مهار و آنان را به فرمانروایانی آبادگر و دوستدار علم و فرهنگ تبدیل کند؟ دین و اعتقادات اسلام پذیری مغولان مغولان در آغاز، پیرو آیینی ساده موسوم به شَمَنی بودند که زیر نظر روحانیانی با عنوان شَمَن اداره م یشد. پیروان این آیین، مجموع های از مظاهر طبیعت را می پرست …